^Powrót na góre

  • Akcji "Stop pożarom traw"

    Strażacy przypominają i ostrzegają, iż wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone.

  • BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWAŁNICE

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają. Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny! .

  • NIE DLA CZADU !!!!!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

Bezpieczna woda

Gra Questcity

CTIF Opole 2015 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3, 4, 5 oraz 9, 10, 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku – postępowanie nr PTO.2370.2.2016 - Przetarg nr. 2

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

Rozdział V SIWZ- Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót pobierz

Rozdział VI SIWZ- dokumentacja projektowa pobierz

Rozdział VII Przedmiar robót pobierz

Rozdział VII SIWZ Strona tytułowa kosztorysu ofertowego pobierz

 http://psp.opole.pl/bip/strona/roboty-budowlane/

 

mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3, 4, 5 oraz 9, 10, 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku – postępowanie nr PTO.2370.2.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU pobierz

SIWZ pobierz

Załącznik nr. 1 do siwz projekt budowlany pobierz

Załącznik nr. 2 do siwz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pobierz

Załącznik nr. 3 do siwz przedmiary robót pobierz

Załączniki nr. 4 do 8 do siwz wersja edytowalna pobierz 

Wyjaśnienia_1 pobierz

Unieważnienie pobierz

 

http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/zamowienia-publiczne-prudnik/

 

mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45

 

 

Brygadier mgr inż. Grzegorz Kawa – nowym Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku

GALERIA


W poniedziałek 23 maja 2016 r. o godz. 1300 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku odbyła się uroczystość przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku.
Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem dowódca uroczystości bryg. Jacek Słobodzian złożył meldunek bryg. mgr inż. Markowi Kucharskiemu - Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Opolu. Następnie odczytana została treść aktu powołania bryg. mgr inż. Grzegorza Kawy na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku z dniem 23 maja 2016 r.
Opolski Komendant Wojewódzki PSP wręczając nowemu szefowi prudnickich strażaków akt powołania przedstawił zarys jego pożarniczej kariery zawodowej, którą rozpoczął w roku 1990 jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po pięcioletnim okresie edukacji uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę jako oficer w Okręgowym Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Z dniem 1 czerwca 1998 r. został przeniesiony do pełnienia służby w KR PSP Nysa na stanowisku dowódcy sekcji w JRG Nysa. Od 1 kwietnia 1999 r. do 23 maja 2016 r. zajmował stanowisko Dowódcy JRG w Nysie. Był członkiem sekcji wodno–nurkowej w Nysie oraz dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w Głuchołazach, uzyskując tytuł ratownika wysokościowego PSP. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Nysa. W trakcie swojej służby został odznaczony między innymi: Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę,” Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązową Odznaką ”Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”.
W dalszej części uroczystości głos zabrał brygadier Kawa, który podziękował za zaufanie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz Staroście Prudnickiemu. Zobowiązał się jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy KP PSP w Prudniku, a KW PSP w Opolu oraz władzami samorządowymi Powiatu Prudnickiego była jak najlepsze i skutkowała poprawą szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zwieńczeniem uroczystości były życzenia i wiele ciepłych słów, których nie szczędzili nowemu komendantowi zaproszeni goście, reprezentujący władze samorządowe zarówno powiatowe jak i gminne, szefowie służb i instytucji z terenu ziemi prudnickiej oraz licznie przybyli przyjaciele, koledzy i znajomi.

 

mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.